Megannyi szórakozás tenyérnyi méretben
ARDUBOX
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Általános tudnivalók

 

Jelen ÁSZF (továbbiakban ÁSZF) minden olyan termékre és szolgáltatásra kiterjed, melyek vásárlását Ön, mint vevő (a továbbiakban: Vevő, illetve Fogyasztó – elállási jog és szavatosság esetében) a Charter Bt. (a továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett https://ardubox.hu oldalon, illetve a hozzá kapcsolódó webáruházban kezdeményez.

– Az „Általános szerződési feltételek” és honlapunk nyelvezete magyar.

– A szerződés nem utal egyetlen magatartási kódexre sem.

– A megrendelések feladása áruházunkban kizárólag elektronikus úton lehetséges, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.

– A szerződés nem minősül írásban kötöttnek, azt nem iktatjuk és nem visszakereshető.

– A megrendelések folyamán számlázási illetve szállítási adatok megadására kerül sor. Ezen adatok helytállósága Vevő felelőssége. A rendelések teljesítésére az alábbiakban közölt feltételek érvényesek.

 

2. Webáruház üzemeltető adatai

 

Charter Bt. (székhely: 7632 Pécs, Kertváros utca 2.)

– Cégjegyzékszám: Cg. 02 06 062112

– Adószám: 20059680102

– Központi ügyintézés és átvételi pont: 7632 Pécs, Kertváros utca 2. E-mail cím: informatika@charter.hu Tel.: +36 30 997 1010

 

3. Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai


Cégnév: Charter Bt., székhelye: 7632 Pécs, Kertváros utca 2.

4. Adatvédelmi tájékoztató

5. Vételár

 

A webáruházban megadott vételárak minden esetben bruttó árak, melyek tartalmazzák az aktuálisan érvényes általános forgalmi adót és egyéb közterheket, viszont nem tartalmazzák a kiszállítás költségét. Amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, egyeztetés végett telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt, még az áru elküldése előtt.

 

 6. Szállítási módok és fizetési lehetőségek

 

Vásárláskor a webáruház felkínálja a választható szállítási és fizetési mód kombinációkat, melyek a következők lehetnek a fizetés tekintetében:

 

– készpénzes fizetés (kizárólag személyes átvétel esetén)

– előre utalás bankszámlára

– webes felületen bankkártyával történő előre fizetés

– utánvétes fizetés (postaponton ez lehet bankkártyás)

 

Szállítás tekintetében az alábbi lehetőségek választhatóak:

 

– személyes átvétel – http://robotikapecs.hu/kosar pontban feltüntetett helyen és időpontokban

– MPL szállítás házhoz

– MPL szállítás postapontra

 

MPL futárszolgálattal munkanapokon, a raktáron található termékekre 10:00-ig leadott utánvétes ill. előre kifizetett rendelések esetében 1 munkanapos határidővel szállítunk. Ez csupán egy tájékoztató adat, a szállítások 99%-ára igaz. Teljes határidő garancia, akárcsak más futárszolgálatoknál, nincsen! A szállítás határideje sok tényezőn múlhat, a helytelenül megadott címadatoktól kezdve az ünnepi túlterheltségeken át egészen az időjárásig, így a szállítmányozás késedelméért anyagi felelősséget nem vállalunk. Akinek ez problémát okoz, azt kérjük, hogy vegye igénybe a személyes átvétel lehetőségét, vagy használjon saját futárt.
Természetszerűleg nem minden fizetési mód alkalmazható minden szállítási módhoz, illetve időlegesen lehetnek korlátozások (pl. leltár vagy szabadság miatt a személyes átvétel szünetel). A nem raktáron lévő termékeknél feltüntetett szállítási határidők tájékoztató jellegűek, mivel a köztes eladás lehetősége fennáll. Amennyiben a megrendelt terméket raktárinak jelöltük, de készlethiány miatt mégsem tudunk szállítani, úgy ezt mindenképpen jelezzük a rendelésnél megadott elérhetőségeken. Előre utalás esetén szállítási kötelezettségünk a megrendelt termékek vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig nem áll fenn.

 

7. Vevő vásárlással kapcsolatos kötelmei

 

– Vevő vállalja, hogy az Eladótól vásárolt termékeket nem használja fel, illetve nem értékesíti tovább katonai célokra, vagy olyan életfenntartó készülékekhez ill. –rendszerekhez, humán implantációkhoz, nukleáris berendezésekhez vagy –rendszerekhez, vagy egyéb olyan alkalmazásokhoz, amelyekben a termék meghibásodása életet veszélyeztethet, vagy katasztrofális következményt vonhat maga után

– Vevő az Eladót minden olyan harmadik személytől eredő igény alól mentesíti, amely a fenti tájékoztatással ellentétes magatartásból származik.

 

8. Elállási jog – kizárólag Fogyasztó részére

 

A Ptk. 685. § d) pontja értelmében Fogyasztónak minősül mindaz a személy (Vevő), aki a gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt szerződést. Fogyasztó jogosult a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet alapján a megrendelés tárgyát képező termék átvételét követő 14 napig indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles Fogyasztó által kifizetett vételár összegét haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni. Ez a jog a szerződéskötés napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolható.

Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Abban az esetben, ha a tájékoztatás Fogyasztó (Vevő) által hibásan megadott e-mail cím miatt hiúsul meg, és ezt Eladónak a termék kézhezvételéig nem jelzi, úgy Eladó a tájékoztatás tényét jelen ÁSZF rendeléskor történő elfogadásával bizonyítottnak tekinti.

Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve, ha az Eladó előzetesen vállalja ezen költség viselését. A Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Eladó fenn megadott postázási címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkeznie 14 napon belül).

Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli, Eladó azonban nem köteles Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amelyek Eladó által felkínált legolcsóbb áruátvételi módtól eltérő szállítási mód választásából adódtak. Eladó jogosult a vételár visszafizetését visszatartani, amíg vissza nem kapta az elállás tárgyát minden tartozékával együtt. Visszatérítésnél az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód alkalmazandó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez a hozzájárulását adja. Ebből kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő érték csökkenésért felel.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben azok szállítása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel, vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet Fogyasztó az elállási joggal. 

A rendeltetés ellenes használatból, és visszaküldésnél a nem megfelelő csomagolás alkalmazásából eredő károkért Fogyasztó felel. Kizárólag forgalomképes, eredeti állapotában, tartozékaival együtt visszajuttatott termék ára jár vissza. A visszaküldés módjáról célszerű előre egyeztetni. Utánvéttel visszaküldött termék átvételét Eladó jogosult megtagadni.

 

Elállási jog alóli kivételek

 

Az elállási jog nem érvényesíthető:

– jellegükből eredően nem visszavásárolható termékekre (felbontott csomagolású szoftverek, félvezetők, elemek, akkumulátorok, spray-k).

– Fogyasztó kifejezett kérésre egyedileg összeállított konfigurációk és/vagy beszerzett termékek vonatkozásában.

– nem forgalomképesen, hiányosan, hibásan, üzemképtelenül vagy a megrongált állapotban visszajuttatott termékekre.

 

9. Visszavásárlás lehetősége fogyasztónak nem minősülő vevőtől

 

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben saját belátása szerint döntsön a Fogyasztónak nem minősülő Vevő (cég, egyéni vállalkozó stb..) által tévesen vásárolt, de nem egyedi megrendelésre szállított termékek visszavételéről. Ennek feltételei egyrészt, hogy Vevő ilyen irányú szándékát a szóban forgó termék vásárlásától számított 14 napon belül írásban jelezze, valamint a terméket eredeti csomagolásában, forgalomképes állapotban saját költségén vissza is küldje Eladónak. Másrészt feltétel, hogy Eladó jóváhagyja a kérést. A visszavásárlás kapcsán Eladó jogosult kezelési költség felszámítására, melynek mértéke az eredeti vételár maximum 30%-a, de minimum 1000,-Ft, amit az általa kiállított jóváíró számlán feltüntet.

 

10. Szavatosság és jótállás (garancia)

 

10.1 Kellékszavatosság

 

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy az Eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az Eladó felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben, a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának. Ezek alapján Vevő az Eladóval szemben, annak hibás teljesítése esetén a PTK szabályai szerint, kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Ezen belül Vevő – választása szerint – az alábbi igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy másik igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna Eladó részére. Amennyiben Vevő sem a javítást, sem a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását, vagy a szerződéstől is elállhat.

Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban neki kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a szerződés teljesítésétől számított két év. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10.2 Termékszavatosság

 

A termékszavatosság a Vevő részére a szavatossági igény gyártóval szembeni közvetlen érvényesítésének lehetősége. Termék hibája esetén Vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, de ez utóbbi esetben kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető! Vevő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10.3 Jótállás (garancia)

 

Fentiekhez képest a jótállás azt jelenti, hogy az Eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel,

hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

10.4 Szavatosságot, illetve jótállást kizáró egyéb okok

 

A terméken végrehajtott forrasztás, hűtőborda eltávolítása, mechanikai sérülés, vagy oldószeres ill. vegyszeres kezelés nyoma, túlfeszültség miatti leégetés és általában a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibák. Ezeken felül az olvashatatlan vagy hiányos gyári sorszám ill. típusszám.

 

10.5 Szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítésének menete

 

Eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk-ban, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A törvény és a rendelet alapján 2 éves szavatossági időt biztosítunk minden webáruházunkon át újonnan eladott termékre, amennyiben értékesítése Fogyasztó részére, fogyasztói szerződés keretében jön létre. 

Szavatossági illetve jótállási igény érvényesítéséhez a számla, vagy annak másolata, illetve ha volt olyan, akkor a garancialevél szükséges.

Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái Vevő számára ismertek, vagy felismerhetőek voltak már a teljesítés időpontjában is.

Minőségi hibás termék esetén a Vevő kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben ezek egyike sem valósítható meg 15 napon belül, úgy választható az árcsökkentés, vagy a teljes vételár visszafizetése is. A kifogásolt áru visszaszállításának költsége Vevőt terheli.

 

A garanciális ügyintézés helye: Charter Bt. 7632 Pécs, Kertváros utca 2.

 

Szavatosság és jótállás alapvető tudnivalók:

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/garancialis-jogok.html

 

11. Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

 

Ügyfeleink webáruházunk tevékenységével, vagy az ott forgalmazott termékekkel kapcsolatos panaszaikat e-mailben, postai úton vagy akár személyesen is jelezhetik részünkre a központi ügyintézés címén és elérhetőségein (lásd a 2-es pontban):

Charter Bt. 7632 Pécs, Kertváros utca 2.

E-mail cím: informatika@charter.hu Tel.: +36 30 997 1010

A beérkezett panaszokra kötelesek vagyunk 30 napon belül írásban válaszolni. Amennyiben az ügyfél által megfogalmazott panaszt nem tartjuk jogosnak, úgy azt kötelesek vagyunk írásban megindokolni, és részére elküldeni. Amennyiben a panasz rendezését nem találja kielégítőnek, úgy Fogyasztó számára további jogérvényesítési lehetőségek kínálkoznak:

• A lakhelyhez legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozómunkatársainál. Járási hivatalok listája: http://jarasinfo.gov.hu/

• Bírósági eljárás keretében: Amennyiben Fogyasztó nem fordult békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulnia.

 

Kelt: Pécs, 2021 február 18.

 

PDF verzió ezen a linken: ászf